Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De avond leverde veel ideeën op waar door iedereen aan het eind op gestemd kon worden. De voorkeur ging uit naar een gedeeltelijke beplanting met bomen, aanleg van een wandelpad met bank. Het plan zou aan moeten sluiten bij de toekomstige ontwikkeling van het voormalige mijnspoor. Een werkgroep werd gevormd die aan de slag ging met het maken van een ontwerp en fondsenwerving.

Ideeën Bongaardpark

Na enkele weken lag er een plan dat er als volgt uit ziet:

Plattegrond Bongaardpark

Het is nog niet duidelijk wanneer met de uitvoering van het plan wordt begonnen. Gelet op het feit dat er nieuwe bomen worden geplant, zal dit hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar van 2019 gaan gebeuren. Voor die tijd kan er al begonnen worden met de aanleg van de paden.

Enkele bestaande markante bomen zijn tijdens de sloop van de flat niet verwijderd. Zij zullen deel gaan uitmaken van het nieuwe Bongaardpark. Ook zal er ruimte zijn voor een kleine waterpoel en een rustplaats voor fietsers die over het toekomstige fietspad rijden.