Het bestuur van Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Jo Hermanns
Vicevoorzitter: Henk Ghijsen
Secretaris: Jo Hermanns
1e Penningmeester: Hans Smits
2e Penningmeester: Jeu van der Lingen


Algemeen bestuur

Maurice
Ben Maes
Corina de Greef
Marianne Isenborghs
Ger van Krevel
Jolanda Ermers
Ria Leyenhorst
Peter Sikora