Het bestuur, werkgroepen en participanten van Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Henk Ghijsen
Vicevoorzitter: Jo Hermanns
1e Secretaris: Lian Strijards
2e secretaris: Jo Hermanns
1e Penningmeester: Hans Smits
2e Penningmeester: Jeu van der Lingen
  
 
Werkgroepen:
Senioren:
Jeu van der Lingen
Marianne Isenborghs
WG Veiligheid
Vacant
Jeu van der Lingen
WG Communicatie:
Ben Maes
Jo Hermanns
Lian Strijards
WG ict 
Maurice Ubachs
Ben Maes
WG OOG:  Onderhoud openbaar groen.
Jo Hermanns
Ben Maes
Jeu van der Lingen
Corina de Greef
 
WG Huyzerveld:
Jan Ubachs
Hub Jansen
 
HBVGH
Jeu van der Lingen
Buurtsteun
Jolanda Ermers
Marianne Isenborghs
 
Schopla
Jacqueline Mertens
 
HAK:
Henk Ghijsen
Lian Strijards
 
Buurtwethouder:
Barry Braeken
 
Gebiedsregiseur:
Bart Vliegen
Participanten:
Politie:
Aydin Dincer,
Jos larue, Wijkagent
 
Handhaving:
Marc Geelen
 
Alcander:
Anne Schutte
Opbouwwerker
Jeroen Hoovers
Kasteelbuurt
 
Woonpunt:
Denise Maas
 
de Voorzorg
Celine Meijs 
 
Terschuren
Paul Meijers
 
Scouting de Stutters
Dick Dokter
 
Speeltuin
Miriam Schreurs
 
Heemkundevereniging
Jan Bus
 
Juliana-Bernardlaan
Onno Janssen-van Galen 
 
Stichting Wingerdhuis
Jeu van der Lingen
Henk Ghijsen
 
Schurenberger Park
Corina de Greef
Jolanda Ermers
Hans Ermers
Dick Dokter
Dennis Dokter
Jacqueline Salassa
Sandra Spaetgens
Ralph Spaetgens 
Lars Spaetgens 
 
Zangkoor:
de Zanglijsters
Sandra Spaetgens

Wilt U meedoen?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die voor onze wijk willen opkomen.

Stuur een    als je geïnteresseerd bent.