Het bestuur, werkgroepen en participanten van Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Jo Hermanns
Vicevoorzitter: Henk Ghijsen
Secretaris: Jo Hermanns
1e Penningmeester: Hans Smits
2e Penningmeester: Jeu van der Lingen


Werkgroepen:

Werkgroep Senioren
Jeu van der Lingen
Marianne Isenborghs

Werkgroep Veiligheid
Vacant
Jeu van der Lingen

Werkgroep Communicatie
Ben Maes
Jo Hermanns

Werkgroep ICT
Maurice Ubachs
Ben Maes

Werkgroep Onderhoud Openbaar Groen
Jo Hermanns
Jeu van der Lingen
Corina de Greef

Huurders Belangen Vereniging HBVGH
Jeu van der Lingen

Schopla
Jacqueline Mertens
Servé Sullot

Hoensbroekse Amateurkunsten HAK
Jo Hermanns
Peter Sikora

Buurtwethouder
Peter van Zutphen

Gebiedsregisseur
Wieteke Schroeders

Stadsdeelcoördinator
Remko van Hummel


Participanten

Politie
Jos larue, Wijkagent 

Handhaving
Marc Geelen

Alcander
Anne Schutte
Jeroen Hoovers (opbouwwerker Kasteelbuurt) 

Woonpunt 
Denise Maas 

Terschuren
Paul Meijers 

Scouting de Stutters
Dick Dokter 

Speeltuin Maria-Gewanden
Katinka Bloem

Heemkundevereniging
Jan Bus 

Bewonerscomité Juliana-Bernardlaan
Onno Janssen-van Galen 

Stichting Wingerdhuis
Jeu van der Lingen
Henk Ghijsen

Stichting Schurenberger Park
Corina de Greef
Jolanda Ermers
Hans Ermers
Dick Dokter
Dennis Dokter
Jacqueline Salassa
Ralph Spaetgens
Lars Spaetgens

Zangkoor de Zanglijsters
Sandra Spaetgens

Wilt U meedoen?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die voor onze wijk willen opkomen.
Stuur dan een bericht via onze contactpagina als je geïnteresseerd bent.