Adelante Zorggroep - Adelante

Adelante is een zorggroep met volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen en audiologie & communicatie als kernactiviteiten. Het motto is: haal het beste uit jezelf. Samen met de cliënt richt de organisatie zich niet op zijn of haar beperkingen, maar op de mogelijkheden: wat kan er nog wèl en belooft het beste uit de organisatie en haar cliënten te halen om de grenzen van het haalbare zo ver mogelijk op te rekken.

Limburgs Dagblad-de Limburger - De Limburger
Met onder andere plaatselijk, regionaal en provinciaal nieuws.

Volkstuinen - Jeugrubbenhof
Website van de volkstuinvereniging aan de Randweg.

Heemkundevereniging - Heemkundevereniging Hoensbroek
De belangrijkste taak van de heemkundevereniging is de lokale geschiedenis te bewaren, te documenteren en vooral toegankelijk te maken. Hiervoor is de volgende doelstelling geformuleerd: het bevorderen, vastleggen en verbreiden van de heemkunde binnen het gebied van de voormalige gemeente Hoensbroek.

Parochiefederatie Hoensbroek - Parochiefederatie Hoensbroek
In de parochiefederatie Hoensbroek zijn de vijf parochies van Hoensbroek ondergebracht: H. Johannes Evangelist, H. Jozef, H. Montfort/Christus Koning, O.L.V> Maagd der Armen en H.Hart van Jezus. Op de website vind u uitgebreide informatie over de parochies, kerken, diensten etc.

Buitenring Parkstad informatie - Buitenring Info
De Buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarbij worden bestaande wegen die door woonkernen leiden ontlast. Dat is goed voor de leefbaarheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen en verbetert de verkeersveiligheid in het gebied.

Waterschap Roer en Overmaas Geleenbeekdal - Geleenbeekdal
De Geleenbeek is een beek in Zuid-Limburg die ontspringt in Benzenrade (Heerlen). De beek stroomt via Voerendaal, Nuth, Schinnen, Spaubeek, Geleen, Sittard en Nieuwstad richting Stevensweert. Daar stroomt hij onder de naam 'Oude Maas' in de Maas. De komende jaren veranderen we het deel van Heerlen tot Sittard ingrijpend. In de jaren ‘50 is de beek rechtgetrokken om het water zo snel mogelijk af te voeren naar de Maas. Daardoor heeft de beek het karakter van een kanaal gekregen. We laten de beek nu weer meer slingeren (meanderen). Zo ontstaat er een natuurlijk landschap waar voldoende ruimte is voor mens, water, dier en plant.