Basisschool de Vlieger - de Vlieger

Op deze school ligt een groot accent op de basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen. Ook hecht men grote waarde aan de wereldoriĆ«nterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer en techniek) en aan de creatieve en muzische ontwikkeling (handvaardigheid, tekenen, muziek, lichamelijke opvoeding). Daarnaast is ruime aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling; ze richt zich vooral op leren samenwerken, leren delen, je mag er zijn, je mag gezien worden en respect hebben voor elkaar en elkaars eigendom. De vlieger biedt gedegen onderwijs aan elke leerling in een gestructureerde omgeving zodat de leerling elke kwaliteit zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Kinderdagverblijf de Berenboot - De Bereboot
Al meer dan 30 jaar bieden wij kleinschalige dagopvang aan kinderen tot vier jaar. Wij hanteren het principe van opvang op maat. Dat betekent voor u als ouder, dat u kunt kiezen tussen opvang op vaste dagen of flexibele dagen, dat u de opvang per dagdeel of uur kunt afnemen en dat er geen minimum is van af te nemen dagdelen. Meer weten? Wij bespreken graag de mogelijkheden en voorwaarden. 

Educatief centrum de Horizon - de Horizon
Educatief Centrum de Horizon verzorgt studiebegeleiding en bijlessen voor leerlingen van de basisschool tot en met studenten van het H.B.O. Sinds 2011 kunt u de Horizon vinden op de Nieuwstraat te Hoensbroek waar u ten alle tijden welkom bent voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, informatie over de begeleiding, inschrijving van uw kind of voor andere vragen waar u van denkt dat zij u mee kunnen helpen.

Kinderopvang Humanitas - Humanitas
Kinderopvang Humanitas is de grootste kinderopvangaanbieder zonder winstoogmerk, met kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang en peuteropvang door heel Nederland. Iedere dag krijgen duizenden kinderen van nul tot dertien jaar bij ons een afwisselend aanbod in een veilige en vertrouwde omgeving.