Inzegening Mariakapel in Terschuren

Onder grote belangstelling werd op  zondag 26 september in de buurtschap Terschuren het  geheel gerenoveerde Mariakapelletje ingezegend. Begeleidt door de harmonie st. Caecilia wandelde men in een stoet met voorop hulpbisschop de Jong en pastoor Nevelstein, vanaf het kasteel naar Terschuren, ons laatste stukje oud Gebrook, waar op de hoek met de Wingerdweg dit kleinood, verscholen in het groen staat.Pastoor Nevelstein opende de inzegeningceremonie. Hij verheugde zich dat er zo velen waren gekomen om er samen een mooi feest van te maken. Hij bedankte de initiatiefnemers en sponsoren die deze bouw mogelijk maakten. Aansluitend was het hulpbisschop de Jong die middels een korte plechtigheid omlijst met enkele Marialiederen, het devotiemonument inwijdde. In zijn slotwoord riep hij allen op om toch vooral Maria in haar mooie kapelletje, in het voorbijgaan even te groeten met een simpel Avé. Na het slotwoord van dhr. Jo Hermans, blies de harmonie nog een laatste deuntje en konden de aanwezigen in de ruime partytent terecht om onder het genot van een kopje koffie deze mooie middag af te sluiten.

Een korte geschiedenis van het kapelletjeIn 1949 was er ter gelegenheid van de overbrenging van het beeld van O.L.V. Maagd der Armen uit Banneux naar Maria-Gewanden een processie. Het beeld was door Banneux aan de eerste parochie in Nederland beloofd die haar kerk aan de O.L.V. Maagd der Armen zou wijden. De processie voerde vanuit Nuth over de met zandschilderingen versierde wegen naar de toen nieuwe kerk van Maria-Gewanden. Zelfs de bisschoppen van Luik en Roermond liepen in deze processie mee. De Terschurenweg was voor die gelegenheid geheel versierd met zandtapijten en in het midden een uit margrieten en korenbloemen gemaakte afbeelding van O.L.V. Maagd der Armen. 

Dit gebeuren was voor de bewoners van Terschuren de aanzet voor de bouw van een Mariakapel op de lommerrijke hoek van Terschuren en de Wingerdweg. Alles, ja zelfs de stenen voor het kapelletje zijn door deze mensen zelf gemaakt. Op de Staatsmijn Emma werden mallen gemaakt waarin het materiaal voor de stenen gegoten kon worden. Ieder vrij uur werd gebruikt om op deze manier stenen te produceren. Het zand en cement werd geleverd en betaald uit giften van buurtgenoten. Het resultaat mocht er zijn, een prachtig Mariakapelletje waar niet alleen de bewoners hun devotie konden betuigen maar ook de vele voorbijgangers die er tevens een rustpunt vonden.

In de loop der jaren kwam het kapelletje in verval en eind zeventiger jaren was er een eerste renovatie. De toenmalige deken van  Hoensbroek, nu bisschop van Roermond, Mgr. Wiertz heeft destijds die vernieuwde kapel ingezegend. Maar mede door de ongelukkig gekozen plaats van het kapelletje, het was tegen een heuvel aangebouwd, waardoor het vocht opnieuw vrijspel kreeg, was ook dit bouwsel alweer zodanig aangetast dat een grondige renovatie hoognodig was.

Het zag er niet meer uit, de natuursteen was er af gevallen, van het beeldje was niet veel meer over, de graffiti had toegeslagen. De renovatie kwam  op gang door een noodkreet van de stichting Kruisen en Kapellen, die een artikel aandacht besteedde aan het in verval geraakte kapelletje aan de Wingerdweg.De buurtbewoners staken de koppen bij elkaar en zelfs de gemeente had een subsidiepotje, de Buurtactie. Een subsidievorm om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Door deze subsidie aangezet wilde de buurt een “definitieve” oplossing. Het kapelletje zou opnieuw gebouwd worden, maar dan op een wijze dat de schade aan het bouwwerk niet zo vlug zou toeslaan.

Er werden nog meer bronnen aangeboord. Via die contacten werd de renovatie een leerproject van de bouwvakopleiding in Nuth en Leeuwenborgh Opleidingen. Zoals U ziet is de renovatie nu beter gelukt. De kapel, uitgevoerd in Kunradersteen, ligt nu vrij van steile helling en is daardoor gevrijwaard van vochtproblemen.

Ze mag er zijn, met haar zijbeukjes als uitgespreide armen, die willen zeggen: “Kom maar”. Het is zoals dhr. Frans Thuis het verwoorde in  zijn artikel voor  Buurtactie  “het kapelletje staat niet op de scheiding van de Terschurenweg en de Wingerdweg, het is de verbinding tussen die twee, en véél meer….”
Het is een Mariakapel geworden die er zijn mag.

Klik hier voor een foto-overzicht van de inzegening.

Weet U niet waar het is, hieronder een landkaartje het is een leuke omgeving waar U een gezellige wandeling kunt maken. Welkom geocachers

Sind kort is er een cache verborgen bij onze kapel. Voor degenen die niet weten wat dat is: www.geocaching.com.
Onze kapel is te vinden onder: Kapel Terschuren.