De buurt Steenberg 2 wordt ruwweg begrensd door de Randweg - Raambouwstraat - Pastoorskuilenweg

Steenberg 2 Grafisch
Mijnbouwstraat


Mijnmeterstraat


De Deyl